Korona Virüsü Komisyonu (KOV-KOM)

# ADI SOYADI GÖREVİ BİRİM / GÖREV
       
  Prof. Dr. Murat BORLU Komisyon Başkanı Rektör Yardımcı
  Murat YENİSU Üye Genel Sekreter
  Prof. Dr. H.Yakup AKYILDIZ Üye Tıp Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Haluk KUTAY TAŞDEMİR Üye Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi
  Prof. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ Üye Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  Prof. Dr.Orhan YILDIZ Üye Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  Prof. Dr. M.Ulaş ÇINAR Üye Dış İlişkiler Ofisi Başkanı
  Doç. Dr. Tuncay KARAASLAN Üye Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü
  Dr. Öğr. Üyesi Arda BORLU Üye İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  Dr. Öğr. Üyesi İnci DEVRİM Üye Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Ali İhsan YILDIZ Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı
  Cengiz Topel ERTAŞ Üye İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
  Dursun YAŞAR Üye Personel Daire Başkanı
  Mustafa  TOPAKTAŞ Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı
  Fidan IŞIK Üye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
  Dr.Oktay M.KAYIRGA Üye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
  Metin AKGÖBEK Üye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
  Arş. Gör. Dr. TAYYİP ÖZCAN Üye Bilgi İşlem Daire Başkan V.
  Hüseyin ÖZCAN Üye Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
  Mehmet ESKİTAŞ                   Üye Tıp Fakültesi Hastaneleri