A- Senkron ve Asenkron Uygulamalar05/05/2020
  Toplam Ders Sayısı Uzaktan Eğitimle Verilecek Ders Sayısı
Eruzem Senkron ERUDM Asenkron
Önlisans      
Halil Bayraktar. SHMYO 163 0 159
Adalet MYO 25 3 22
Lisans      
Eczacılık Fakültesi 66 3 46
Edebiyat Fakültesi 472 8 456
Sağlık Bil. Fakültesi 108 3 73
Mimarlık Fakültesi 76 0 50
İletişim  Fakültesi 215 18 197
Veteriner  Fakültesi 56 0 54
İİBF Fakültesi 173 0 173
TIP Fakültesi 34 0 34
Turizm Fakültesi 72 0 72
Hukuk Fakültesi 72 3 69 3 69
Havacılık  Fakültesi 147 9 123
Güzel San. Fakültesi 280 12 253
İlahiyat Fakültesi 47 4 38
Seyrani Ziraat Fakültesi 222 18 197
Yab. Dil. Y.O. Tüm Derslerin Uzaktan Eğitim ile Verilmesi ?
Spor Bil.  Fakültesi 216 6 210
Mühendislik Fakültesi 588 18 515
Diş Hekimliği  Fakültesi 70 0 46
Eğitim Fakültesi 266 19 247
Fen Fakültesi 141 0 117
Yüksek Lisans      
Sağlik Bil. Enstitüsü 47 0 0
Güzel Sant Enstitüsü 15 0 15
Genom Kok.Hüc. Enstitüsü 0 0 0
Doktora      
Sağlik Bil. Enstitüsü 31 0 31
Güzel Sant Enstitüsü 5 0 5
Genom Kok.Hüc. Enstitüsü 0 0 0
TOPLAM 3607 124 3171
B- Sınav Uygulamaları05/05/2020
  1. Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen derslerin arasınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve değerlendirilmesi,
  2. Pandemi durumuna göre final ve bütünleme sınavlarının online ya da yüzyüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Mayıs ayı sonu itibariyle verilmesi, alınan karar çerçevesinde final ve bütünleme sınavlarının 6 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması,
  3. Final ve Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından şartların uygun olması ve ilgili onayların alınması durumunda 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yaz okulunun yüzyüze ya da online olarak açılabilmesi,
  4. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında diğer birimlerimizdeki uygulamalı derslerin de uzaktan öğretim yoluyla derslerin bitiş tarihi olan 5 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması,
  5. Uzaktan öğretim dersleri ve sınavları ile ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili birimlerimizin web sayfalarında yer alması ve güncel bir şekilde duyurulması,kararları alınmıştır.

Bu kararlar çerçevesinde 4 Mayıs-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretim modülü http://erudm.erciyes.edu.tr portalı üzerinden arasınav ödevleri verilmiş olacak ve bu ödevlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar teslimi yapılmış olacaktır. Arasınav notlandırma ağırlığı %30 olarak belirlenmiştir.

 

 

C- Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler05/05/2020

Öğretim elemanlarımız, sistemin nasıl kullanılacağı konusunda video çekimleri ile bilgilendirildi.

 

D- Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları05/05/2020

Bu süreçte uzaktan eğitim alacak olan tüm öğrencilerimiz Üniversitemiz web sayfasındaki duyurular ve video
çekimleri aracılığı ile bilgilendirildi.